Jdi na obsah Jdi na menu
 

Sportovní taneční klub D-team

 

sportovní taneční klub

D-TEAM z.s.

 byl založen 17.3.2004  

         Klub se zaměřuje na společenské tance pro děti, mládež a dospělé v soutěžní a před soutěžní podobě a dále na  moderní tanec pro samotné dívky. Členové se zúčastňují soutěží ČSTS, tanečních přehlídek a soutěží, svými četnými vystoupeními zpestřují kulturní a společenské akce Karlových Varů a okolí. Na závěr každého školního roku můžete jejich činnost shlédnout na závěrečném vystoupení.

 

5s5a5362ta.jpgkv11v.jpg

 

 

 Tréninky

 

 

Bližší informace lze získat  u trenéra na tel čísle 725357287. 

Trenéři : Kamil Horák, Šárka Horáková, Filip Horák

 

 
 
 
karlovy-vary.jpg
 
 
 b-371.jpg
 
 
 
       Interní řád D – Teamu z.s. Karlovy Vary
  1. Členové z.s. dodržují časy dle rozvrhu hodin a na trénink se dostavují včas, v dobrém zdravotním stavu.

  2. Členové z.s. se převlékají v místech k tomu určených, do tělocvičny vstupují pouze po přezutí v obuvi určené k dané činnosti, věci osobního charakteru si berou sebou do tělocvičny. Věci hodnotné a vyšší finanční obnosy na trénink nepatří.

  3. Vstup členů do tělocvičny a její opuštění během tréninku je povolen pouze s povolením trenéra.

  4. Členové během tréninku dodržují pokyny trenéra, pitný režim před ani během tréninku nepožívají alkohol či psychotropní látky.

  5. Členové dodržují bezpečnostní předpisy, na tělocvičně provozují pouze činnost zadanou trenérem a související s náplní tréninku, v prostorách chodby dodržují klid, nekřičí, s ohledem na zvýšené nebezpečí úrazu neskáčou ze schodů, nestrkají do druhé osoby ani se nekloužou po zábradlí.

  6. Členové jsou povinni v pronajatých prostorách udržovat pořádek, vybavení prostor neničit a zjištěné závady ihned nahlásit. Taktéž zjištěné zcizení věci či krádež je třeba nahlásit ihned, tak aby bylo možné přivolat policii ČR.

  7. V případě úrazu či poranění vzniklém v době tréninku je třeba toto neprodleně nahlásit a podrobně sepsat do knihy úrazů.

  8. Je zakázáno nosit na trénink věci nebezpečné, či věci které by nějak mohli poškodit vybavení a zařízení tělocvičny.

  9. Členové z.s. mají zakázáno provozovat činnost konkurenční, která nějak souvisí s náplní činnosti sdružení

  10. Členové jsou povinni platit členské příspěvky včas, a to k 25. dni prvního měsíce daného školního pololetí, členové nově příchozí nejpozději třetí trénink. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY JSOU NEVRATNÉ.

 

Příspěvky

valná hromada

30. 5. 2019