Jdi na obsah Jdi na menu

Interní řád

 

1. Členové o.s. dodržují časy dle rozvrhu hodin a na trénink se dostavují včas, v dobrém zdravotním stavu.

2. Členové o.s. se převlékají v místech k tomu určených, do tělocvičny vstupují pouze po přezutí v obuvi určené k dané činnosti, věci osobního charakteru si berou s sebou do tělocvičny. Věci hodnotné a vyšší finanční obnosy na trénink nepatří.

 

3. Vstup členů do tělocvičny a její opuštění během tréninku je povolen pouze se souhlasem trenéra.

 

4. Členové během tréninku dodržují pokyny trenéra, pitný režim, před ani během tréninku nepožívají alkohol či psychotropní látky.

 

5. Členové dodržují bezpečnostní předpisy, v tělocvičně provozují pouze činnost zadanou trenérem a související s náplní tréninku, v prostorách chodby dodržují klid, nekřičí, s ohledem na zvýšené nebezpečí úrazu neskáčou ze schodů, nestrkají do druhé osoby ani se nekloužou po zábradlí.

 

6. Členové jsou povinni v pronajatých prostorách udržovat pořádek, vybavení prostor neničit a zjištěné závady ihned nahlásit. Taktéž zjištěné odcizení věci je třeba nahlásit ihned, tak aby bylo možné přivolat policii ČR.

 

7. V případě úrazu či poranění vzniklém v době tréninku je třeba toto neprodleně nahlásit a podrobně sepsat do knihy úrazů.

 

8. Je zakázáno nosit na trénink věci nebezpečné, či věci, které by nějak mohly poškodit vybavení a zařízení tělocvičny.

 

9. Členové o.s. mají zakázáno provozovat činnost konkurenční, která nějak souvisí s náplní činnosti sdružení.

 

10. Členové jsou povinni platit členské příspěvky včas, a to k 25. dni prvního měsíce daného školního pololetí, členové nově příchozí nejpozději po třetím tréninku. Členské příspěvky jsou nevratné.

 

 

Statistiky

Online: 6
Celkem: 1100359
Měsíc: 18845
Den: 611